من خود

من خود شکارم از من مگریز


/ 6 نظر / 14 بازدید
اروین

کاری کنیم خرافات و عقاید خشک مذهبی در ایران از بین بره روشنفکر پرورش بدیم

اروین

کاری کنیم خرافات و عقاید خشک مذهبی در ایران از بین بره روشنفکر پرورش بدیم

کیه...

آی عزیزم آروین::کشک...این مردم از روشنفکرها هم خیری ندیده اند...

حاجی

اروین فکرکنم تو جاسوس اسراییلی

شاگرد حاجی

سلام حاج آقا من شما را یکی دو بار بیشتر ندیدم در همون یکی دو بار هم راحت اتهام زدید حتی به منی که جز سادگی چیزی در زندگی ندارم ساده؟ آره ساده مثل همون سبزی ایمان.ایمانی که خودتون بهم یاد دادین اسلام ؟ آره حاجی. اسلام! واژه غریبیست کدام خدایی به ما جرات میدهد تا این اندازه گستاخانه همدیگر را متهم کنیم حاجی خدا هم اگه مثل ما راحت اتهام میزد من وشما را به چه چیزها که متهم نمیکرد. یا علی...

سعید حسین زاده

سلام علیکم.اقا سید انشاالله حاجی هم میشی.