ناله

تا دیروز  برای دیگران گریه می کردم و این برایم هویت میداد

اما امروز برای خودم گریه می کنم  واین ناله است  چرا که دیگر کسی سراغم نمی آید .

                                              از ناله های یک سنک صبور

/ 1 نظر / 16 بازدید
باراما

ناله های یک سنگ صبور...