نا مرد

نامرد

اون هم چه کسی دخترم .ایستاد روبروم و سفت وسخت گفت تو نا مردی.بغض گلویم را گرفت . یادم افتاد که من مردم ،مثلا مرد ، به جای گریه  خندیدم .

دگتر گفت اگر اون لحضه ای که باید گریه میکرد  . گریه کرده بود الان زنده بود.

مرده شور گفت چرا سکته کرده  دخترش گفت از بس که بابام مرد بود.

تقدیم به دخترم

 

/ 0 نظر / 17 بازدید