اصغر جان سلام

 

سیدرضا علوی

 

اصغر جان سلام

عضو محترم شورا و دوست قدیمی اصغر عزیز پس از احوالپرسی و امیدوارم حالت خوب بوده باشد. اگر از احوالات این جانب جویا باشید عارضم مانند سایر اهالی فرهنگ کشک میسابیم. غرض از نگارش این نامه محضر آن دوست عزیز به این جهت بود که شنیدم در یک برنامه که اغلب افراد اهل فرهنگ و رسانه بودهاند از حضار سوال فرموده اید که معنی فرهنگ چیست. دوستان نصر نیوز نوشتهاند "مطرح کردن این سوالات توسط عضو شورای شهر آن هم در یک جلسه فرهنگی نکاتی را متبادر میکند. شاید پاسخ دادن به یک سوال کلی همچون " فرهنگ چیست؟ " یادآور این نکته است که حاضران آن جلسه هنوز تعریف درستی از فرهنگ و کار فرهنگی ندارند." این را دوستان ما میگویند و بنده هم چنین نظری دارم.

راستش اصغر جان نمیدانم این سوال را چرا پرسیدهای شاید آن برنامه تلویزیونی را که یکی از همکاران حضرتعالی در پاسخ مجری کم توان سیما استان در باب تعریف فرهنگ چنین افاضه فرمودند که فرهنگ یعنی ادب و مثال آوردند که چنانچه در جامعه ما فرد بیادب را بیفرهنگ میگویم تعریف فرهنگ همان ادب است و آن مجری در قبال پاسخ قاطع آن دگر عضو محترم شورا، به به و چه چه راه انداخت را دیدهای و قیاس میفرمایی و با خود میگویی که چون این که آنجا رسیده(جایگاه شورا ) نداند بقیه نیز معنی فرهنگ نخواهند دانست. که خود میدانی این قیاس مع الفارق است. راستش من هم به طرح سوال شما شک میکنم. یعنی جمع فرهنگی نمیداند که فرهنگ مجموعهای از اداب و. ..ای بابا ما که اهل جایزه گرفتن نیستیم تعریف آکادمیک از فرهنگ ارائه بدهیم و از شما جایزه بستانیم. وقتی که میدانم شما این تعریف فرهنگ را میدانید و صدها بار آن را در کلاس درس به دانشآموزان خویش گفته اید. اما اگر نمیدانستید که میدانم میدانید و میپرسید کافی بود در اینترنت به قول برخی دشمن فرهنگ کلمه فرهنگ را سرچ میکردید صدها بلکه هزاران جواب به دست میاوردید. اصلا من فکر میکنم منظور شما این نبوده. شاید از فرهنگ تعریفهای خنده دار بسیار از اطرافیان و مدیران شنیدید مانند، فر به معنی شکوه و هنگ هم دسته نظامی و الخ یا آنچه در اطرف خود از فرهنگ میبینید اما اینها که دلیل نمیشود ما اهل رسانه و فرهنگ را با که در حال سوختن و ساختن هستیم قیاس کنید. اصلا میدانید این تعریفهای عجیب و غریبی که شنیدهای از کجا ناشی میشود. ازبی صاحبی فرهنگ ما.

برای طول واحد متر را داریم برای وزن پوند و کیلو را داریم برای اندازه گیری برق اهم و وات را داریم اما فرهنگ در شهر و دیار ما واحد اندازه گیری ندارد هر کسی از ظن خود شد یار من. برنامه تودیع و معارفه را در گزارش به بالا دست کار فرهنگی محسوب میکنند و تجهیز اتاق کنفرانس و ساخت موال را در بودجه فرهنگی میاورند. هر کس و ناکس وارد معقوله فرهنگ میشود دور و بر خودتان را نگاه کنید متوجه میشوید چه عرض میکنم. فرهنگ ما صاحب ندارد اما مدعی تا دلت بخواهد یکی میگوید من دائی فرهنگ هستم آن دیگری مدعی است که من خاله و عمو و پدر بزرگ و بانو و آقای و داماد فرهنگ هستم یکی هم خود فرهنگ است. اما وقت دستگیری از فرهنگ که فرا میرسد همه پراکنده میشوند. اصغر جان این "یا هتماجا" را شنیدی که "شترم مرد از بس که لاغر بود چون وزنش سنگین بود نه در زمین مرد نه در هوا هنگام صبح نزدیک شام" این حال فرهنگ ماست. من میدانم به این بهانه میخواستی حال فرهنگ را بپرسی من برایت میگویم فرهنگ ما حالش خیلی خراب است چرا؟ چون وقتی دریک رونمایی کتاب را در این شهر که اتفاقا نویسنده هم عضو شهرداری است نه از اصغر آقای خودمان نه از اعضای کمیسیون فرهنگی و نه هیچ یک از افراد دیگر شورا خبری نیست اما در افتتاح یک پل همه حاضرند و میخواهند پشت تریبون بروند و بگویند الاای اهل شهر ما گوشه چشمی داشتیم که این پل ساخته شد پس.... حال فرهنگ ما بد است همین فردا شما از دوستان خود و من از مدیران استانی بپرسیم در شهر تبریز چند تا سینما وجود دارد و کار میکند اگر جواب درست به این سوال دادند جایزهای که قرار بود به ما بدهید از باب تعریف درست فرهنگ تقدیم همکاران خود بکنید. مطمئنم که جایزه نزد شما خواهد ماند.

 

بپرسید محل دقیق تئاتر شهر را برایتان نشان بدهند بپرسید محل اجتماع آشق لر کجاست اگر درست گفتند جایزه بدهید. بپرسید در این شهر چند گالری وجود دارد اگر درست گفتند و... راستش اصغر آقا حال فرهنگ و هنر بسیار بد است. وقتی ما منضبط نیستیم وقتی ما مقرارت راهنمایی را رعایت نمیکنیم وقتی ما ناسنجیده سخن از موضوع دانستن میزنیم یعنی فرهنگ ما در حالا کما است. بد مصب حداقل وصیت نکرده که برخی از اعضایش را به دیگر مسائل اجتماعی پیوند بزنند که اثری از فرهنگ وهنر برای نسل آتی بماند وقتی دیوارهای مسجد کبود را سوراخ میکنیم وقتی موزه شهر را جمع میکنیم وقتی شتر فرهنگ روی پل میمیرد حال ما اهالی فرهنگ بسیار خراب است و شما با سوالی که خود مید دانید و میپرسید نمک روی زخم ما میپاشید. زیاده عرضی نیست سلام اهل فرهنگ را به دوستان برسانید. 

/ 0 نظر / 16 بازدید