کباب دل

تمام غم دنیا را  به اندازه همه ی کهکشان جمع می کنند

و در دل کوچک من جا میدهند

ومن دیوانه تحمل میکنم که بگویند او مرد است .

در خودم خراب میشوم  وآوار نفرتم  دلم را زیر

جهالت وجودم  له میکند .

دلم را کسی از زیر آؤار بیرون می کشد و با خود می برد .

ومن بی صاحب کسی را ندارم  بگوید دلم را نبرید .

فریاد چشمم تنها یاور دلم  در کودی چشم دیگرم فرو میرود .

وزبانم میشوئد پلکهای بسته من

 واندکی آن سو تر در بازار مگر و ریا  کسی دلم را

به سیخ می کشد  و آواز آی کباب دل را سر میدهد .

وکسانی جمع شده اند تا کباب دل بگیرند

انها می گویند کباب دل یک مرد  مرحمی است برای زخم عشق  

/ 1 نظر / 5 بازدید
باران

سلام این آدرس وبلاگم است http://nehilpolo.blogfa.com