" شبکه اجتماعی زایمان زرافه"

" شبکه اجتماعی زایمان زرافه"

برخی از کلمات هستند که تعریف آنها در عرف بین المللی با تعریف آن در بین مردم ما متفاوت می باشدویابهتراست بگویم که مصادیق تعارف راندارندمانند گروهای اجتماعی

گروه به مجموعه افرادی گفته می شودکه دارای اهداف مشترک می باشند .گروهای اجتماعی به گروهای گفته می شود که در شبکه های اجتماعی ایجاد شده و دارای علایق مشترک بوده و در گروه خود بر روی یک و یا چند موضوع مشترک به بحث و گفتگو می پردازند .

یک گروه اجتماعی در ایران با نام طرفداران ریاضی

مدیر گروه :دوستان این گروه جهت بحث وبررسی در مورد فواید ریاضیات و کاربرد آن ایجاد شده .لطفا نظرات خود را در این مورد بنویسید .ممنون مدیر گروه

نفر اول :برایتان فیلم عروسی علی دائی را فرستادم حالش را ببرید هه هه

نفردوم :فریده جان تولدت مبارک علی

نفر سوم : به نظر من مهمانی دیشب اصلا ارزش نداشت نمی دانم اون یارو را از کجا این فرامرز بی شعور پیدا کرده بود با آن صدای نا تراشیده و نکره  احمق فکر می کرد دلگشه

نفر چهارم :علی خیلی خری  من آدم حسابت کردم  گفتم بیا آبرو ریزی کردی

نفر سوم : خر خودتی گاو

مدیر گروه :دوستان لطفا در مورد فواید ریاضیات بنویسید .

نفر اول :برایتان فیلم زایمان در آب را گذاشتم حالش را ببرید

گروهی بنام  منطق

مدیر گروه :این گروه برای بحث های منطقی بین اعضا ایجاد شده است خواهشمندیم بحث فقط منطقی باشد

نفر اول :به نظر من ما در دولت قبلی سیاست خارجی منطقی نداشتیم و اصولا نمی دانستیم که منطق گفتگو چیست .به این دلیل بود که مذاکرات هسته ای  به نتیجه نمی رسید

نفر دوم :خطاب به نفر اول  باز تو دو نفرآدم دور برت دیدی  خودت را کم کردی .ظریف با پنبه سر همه ما را برید گذاشت جلو دشمن

نفر اول :خطاب به نفر دوم چرت و پرت نگو اگر منطق داری  ارائه کن فالانژ

نفر دوم :اهای یارو یادت رفته منطق چند گرفته بودی

نفر سوم :فیلم رقص خانم .... مجری تلویزیون را براتون گذاشتم

نفر چهارم : زایمان یک زرافه در ملا عام  

بیشتر وقت ما  در شبکه های اجتماعی به تمیز کاری صرف می شود شده ایم عین خدمتکاران هتل  که بعد از ریخت و پاش شروع میکنیم به نظافت باید دو ساعتی بنشینیم و موارد غیر ضروری و به دور از اهداف گروه را پاک کنیم .هدف شبکه اجتماعی ارتقا سطح اگاهی است یا اتلاف وقت ؟ بهتر است برای این موضوع یک گروه اجنماعی تشکیل بدهیم و به بحث در این مورد بپردازیم .برای  عضو کردن افراد هم اصلا لازم نیست که نظرآنها را بپرسیم  اسم هر کسی که به ذهنم می اید را باید" اد" بکنیم اگر هم از گروه خارج شد یک فرصت پیش می آید که  پشت سرش بدگوئی کنم و بعد هم کلی گلایه . بگذاریم این گروه را ایجاد می کنیم با این  سوال که  هدف گروه های اجتماعی چیست

نفراول :مخلصیم آقای علوی

نفر دوم :تو یادت رفته  وقتی مدیر سازمان بودی  چه کارها کردی حالا این جا هم میخواهی مدیر بازی کنی  ما نیستیم داداش

نفر سوم :اتلاف وقت چیه باز این است ودلمان را خوش می کنیم اینم نباشد که می پوکیم

 

نفر چهارم  : فیلم عروسی علی دائی را براتون گذاشتم حالش را ببرید 

/ 0 نظر / 46 بازدید