طالع بینی دهکی

وچون به دانشگاه رسی پدر و مادر بر تو سخت گیرند که دولتی بهتر است. شب و روز بخوان تا دولتی شوی و ترا به هر حیلتی وارد دانشگاه دولتی کنند و سپس چون سرمایه ای ندارند، تو بالاجبار کارمند دولت بشوی با مدرک کارشناسی ارشد  وحکم نیروی خدماتی و زیر دست رئیس از دهک شش به بالا کاری کنی وجان بکنی.

 در طالع تو به غیر از چند سفر زیارتی به مشهد، دو یا سه ماموریت خارج از استان هم میبینم، دهک تو از یارانه بسیار خوشحال خواهند شد که این پول را خرج تحصیل تو نمایند یا یخچال به تعمیر برند.

اگر متولد دهک ششم به بعد هستی (دهک مدیران، وزرا، وکلا، تجار، کارخانه دار والقرض مایه دار) بدان که اقبال تو بسیار بلندتر از برج میلاد و وسیعتر از دریاچه ارومیه قبل از خشکیدن است. چون خبر تولد از طالع بینی علمی به گوش پدر برسد. سلسلهای جواهرنشان به رسم بارداری مادر مکرمه تهیه و با احترامات فائقه تقدیم میگردد ومادر از تو که نیامده خوش قدمی بسیار خرسند میشود و آرزو میکند که ای کاش بیشتر ترا تقدیم جامعه میکرد. به دنبال این خبر بساط عیش فراهم شود و از این خوان گسترده دهک یکیها هم به قابلمه برنجی برسند و ترا دعا فروان کنند واز آن روز دعا مردم پشت سر تو باشد.

 روز تولد تو بیمارستان به انواع گل آراسته میشود. و دو روز بعد از تولد تو بازار بورس رونق میگیرد و تو که همراه پدر سهام دارید بسیار منفعت میکنید و همه ترا خوشقدم بخوانند. در مدرسه تک نفری غیر انتفاعی تلمذ خواهی کرد و دانشگاه غیرانتفاعی را اگر دوست نخواهی داشت در سوربون فرانسه یا ایالت میشگان به اخذ دکترا نائل خواهی شد. اولین پست اداری تو مدیر کلی و در آخر آن وزیری است، با پول فراوانی که داری حتی پول از دولت نخواهی ستاند و اگر دولت کم بیاورد تو خود حقوق وزارت را خواهی داد،  سفرهای فراوانی خواهی داشت به اقصی نقاط عالم از کنار مدیترانه تا جزایر قناری و تو را اطرافیان بسیار دوست خواهند داشت. چون دوست داشتنی هستی ای دهک بالا!

 

/ 0 نظر / 16 بازدید