پیش بینی ماغازا از سال خرگوش

 واما بعد، از اوضاع کواکب و ستارگان که مثل (ارسطوی) آن بر زمین منعکس است و ما به عینه شاهد آثار آن هستیم و خواهیم بود. احتمال می‌دهیم...

با توجه به طولانی شدن پروژه‌های عمرانی مانند قطار شهری تبریز و ریل آهن میانه ـ تبریز و اتوبان زنجان ـ تبریز  که قرائن آن  از مسدود شدن راه شیری به وسیله اجرام آسمان منبسط (استنباط شده) است. این سه اثر در فهرست آثار ملی ثبت گردد و اگر مسئولین بتوانند ده سال دیگر هم این  پروژه‌ها را کش بدهند محتمل  است ثبت جهانی آنها در آثار یونسکو و کتاب گینس.

خوشه ای از ستارگانی در آسمان بسیار می‌درخشند و آن بدان معنی است که هر کس در این خوشه قرار گیرد عاقبت به خیر شود و هر که از این خوشه دور شود عزل گردد. وحکما نام این خوشه را از مشا گرفته اند و چون مشائی شوی به معشیت رسی والا ترا در سیاست فنا و زوال خواهد بود.

حرکت جوزا از محل خود به سوی مدار جدی که بسیار مشهود و با چشم غیر مسلح هم می‌توان دید حمل است بر این که بسیار گم شدگان که در پی فراغ آنها بوده اید به آغوش تان باز خواهند گشت و نمایندگانی را که چهار سال از رویت روی ماه تابشان بی بهره بودید به سبب فرا رسیدن انتخابات باز رویت خواهید کرد. و این اتفاق نادر رویت روی نمایندگان هر چهار سال  یک بار اتفاق می‌افتد که در سال خرگوش هم خواهد بود و آش نذری با مهر نماینده شهرتان فراوان خواهید خورد.

 واما بعد با توجه به نشان از ماه گرفتگی خورشید  این احتمال میرود که شبکه سهند همچنین در برخی نقاط شهر تبریز غیر قابل دریافت خواهد بود.

شهاب بارش به شدت سال ماضی رویت نمی‌شود و از این پدیده چنین بر می‌آید که هنرمندان پیش کسوت را افولی نباشد چرا که در سال ماضی همه به دیار باقی شتافتند و کسی نمانده که به دیار باقی بشتابد واین شتابش از پا قدم برخی بوده است. 

واما از شکاف گسترده ی لایه اوزن که در این قرن مشهود گردید و امسال گشاده تر از سال قبل گردید و رقص سرطان از بین شکاف به  آشکاری رویت می‌شود. پیش بینی می‌گردد که فاصله ی طبقاتی به شکاف طبقاتی مبدل گردد و چون این اتفاق بیافتد، ما دهکی پائینی‌ها دیگر اصلا قادر به رویت طبقه بالا نخواهیم بود به جهت سفرهای خارجی ایشان و رنگ شیشه ی بنز ضد گلوله، چون نخواهیم دید  حساسیتی هم نخواهیم داشت و بیماری عقده و کم بینی وحقارت به فراوان کم خواهد شد و سلامت روانی طبقات یارانه بگیر بالا خواهد رفت.

و حرکت ستاره دنباله دار بر راس یارانه محور، خوشه ارشاد دلیل بر عدم ترقی مطبوعات و وابستگی آن به جریان اگهی و افوال کمی و کیفی آنها  می‌باشد. هنر را در افول و هنرمند را در زوال می‌بینم اما فوتبالیست‌ها را بگام (ایهام در دوید بگام و بکام) و بر اریکه قدرت.

پیش بینی می‌نمایم که شب و روز در جریان باشد جرا که جریان این روند در دست جریان سیاسی نیست. آب بی بو باشد و پرنده پرواز کند و قورباغه ابو عطا خواند و مکس همچنین وز وز کند و هرگز غار غار نکند.

/ 0 نظر / 52 بازدید