برو بابا حال نداری

کوپن بخری و بفروشی، نمیدانم چسب زخم بفروشی و یا اصلاً ترازو بگذاری کنار پیادهرو و جماعت را وزن کنی. اینها که دیگه مهارت نمیخواد بهونه بیاری، فوقش باید بلد باشی از دست مامور شهرداری چگونه فرار کنی. این کسر شان میاره؟ مسافرکشی که میتونی؟ پول نداری؟ اگه نداری که هیچ؛ اول برو همون کوپنفروشی و بساط سر خیابان، پولهاتو جمع کن یه پراید کهنه  بخر بیانداز تو خط. اینها که گفتم  کار سالم هستند؛ کار ناسالم هم داریم. فروش ماهواره و سیدی، بازارش هم خیلی گرمه. این ناسالمه؟ کارهای ساختمانی که بلدی؟ بنایی نه ها؛ کارگری ساده. این را هم بلد نیستی؟ مهارت نداری؟ برو قهوهخانه و شاگردی کن. ای بابا تو که هی نه میاری. مواد میتونی بفروشی؟ چی؟ در شان تو نیست؟ مدرک کارشناسی ارشدهوا و فضا داری؟ دکترای مدیریت استراتژیک داری؟ برو بابا تو حال نداری... تو اهل کار نیستی.

با این همه قرص اعصابی که تو میخوری معلومه که دنبال کار راحت هستی. آنوقت باید دنبال یه پارتی کلفت باشی.

وزیر محترم کار افاضه فرمودهاند که «آنهایی که بیکار هستند حال کار کردن را ندارند».

بابا! وزیر هردن بیر سوز دئییر کی اونون اوستونده چوخ گرهک حساب گئتمیهسن... بیر سوزدی دئییب دا.

وزیر مسکن افاضه فرمودهاند که «جوانان به جای آنکه در رستورانهای گرانقیمت شام بدهند و هزینه گزافی را برای مراسم عروسی و تزئین ماشین عروس و هزاران مورد دیگر خرج کنند بهتر است این 30 میلیون را برای خانهدار شدن از طریق مسکن مهر صرف کنند. برای تهیه لوازم خانه هم بهتر است خویشاوندان و آشنایان هم کمک کنند تا لوازم ابتدایی زندگی جوانان فراهم شود».

اولاً یک سئوال تخصصی: آنهایی که قصد ازدواج ندارند چه کار کننند جناب وزیر؟ چون  اینها معمولاً مخارج اولیه  ازدواج را ندارند به این جهت هم هست که  ازدواج نمیکنند. پس چون قصد ازدواج ندارند نمیتوانند از محل اعتبارات عروسی صرفهجویی کنند. مانند فصل یک که نمیشود صرفهجویی کرد. مانند بز نر که نمیشود دوشید.

ثانیاً: اینهایی که ما میشناسیم خرج عروسی و دنگ و فنگ و ماشین و تالار و غیرهشان روی هم رفته دو میلیون هم  نمیشود. حالا گیریم که یکی دو میلیون هم پا تختی جمع کنند؛ بیست و پنج میلیون  دیگر را از کجا بیارند.

و اما آنهایی که آقای وزیر میشناسد وخرج عروسیشان سی میلیون است، اگر بیایند مسکن مهر، این مردم از خدا بیخبر خواهند گفت اینها آشنای وزیر بودند، بهشان زمین دادند!

ثالثاً: آنها که سی میلیون خرج عروسیشان میشود به غیر آنهایی که وزیر میشناسد، حتماً پاپا جونشون بهشان خانه و ماشین هدیه میدهد.

رابعاً: عروسی نگیرند که کسی بهشون هدیه نمیدهد. بیمایه فطیر است.

خامساً: با این طرح که رستورانداران آنچنانی بیکار میشوند و کار وزیر کار بیشتر میشود و باید به جمع «حال ندارند»ها اضافه کند.

 

/ 1 نظر / 23 بازدید